Seminář k aktuální situaci metrologie hmotnosti

Nový zákon o metrologii

ZRUŠENO

12 listopadu Jihlava @ 10:30 – 16:00

Unie výrobců vah České republiky ve spolupráci s Úřadem pro normalizaci metrologii a státní zkušebnictví a Českým metrologickým institutem, pořádá odborný seminář k problematice metrologie hmotnosti a chystanému novému zákonu o metrologii.

10:30 – 12:30 proběhne jednání členů UVV-ČR

12:30 – 16:00 proběhne jednání a přednášky zástupců ÚNMZ a ČMI k legislativě v metrologii

V případě, že situace COVID 19 nedovolí vlastní setkání, bude seminář v omezené formě probíhat pomocí technologie MS – Teams na internetu. O aktuální situaci Vás budeme informovat!

Přihlášky a více informací v sekci https://www.uvvcr.cz/?tribe_events=seminar-k-aktualni-situaci-metrologie-hmotnosti