Informace o činnosti

Naše činnost v roce 2021

Činnost UVV-ČR v roce 2021 je nadále ovlivněna situací kolem COVID 19. Přesto i my přizpůsobujeme svojí činnost nové situaci ve které se nachází celá společnost.

 • Monitorujeme pro Vás metrologickou legislativu – tato oblast se dostala nyní na mrtvý bod díky závažnějším legislativním úkolům vlády. Jediným počinem letošního roku je novela zákona o metrologii 505/1990 Sb., která zavedla a upravila nové definice jednotek SI. Příprava nového zákona o metrologii nebo jeho výraznější změna je zatím pozastavena a je a leží na Ministerstvu průmyslu a obchodu.
 • Spolupracujeme s ČMI – podle naší domluvy jsme v kontaktu s vedením ČMI a pravidelně řešíme otázky legální metrologie v oblasti vážení v praxi. Pokud máte k této činnosti nějaké připomínky a podněty dejte nám je prosím vědět. Další jednání s ČMI proběhne v období dubna.
 • Práce s CECIP – jsme aktivními členy organizace CECIP (Evropská organizace výrobců a opravců vah)
  • 1.4.2021 – Webinář k problematice BREXIT (Anglický jazyk)
  • 11.6.2021 – Valná hromada CECIP – WEB konference (Anglický jazyk)
  • CECIP přichází s podporou informací o vážení – informace se postupně objeví na platformě linkedin a na WEBu #worldwithweighing
  • Podílíme se na připomínkování připravovaných dokumentů OIML