ŠKOLENÍ Uvádění výrobků na trh 10.11.2022

Školení je pořádáno ve spolupráci UVV ČR a Českého metrologického institutu

CE

Cílem je poskytnout účastníkům školení komplexní informace o problematice uvádění vah a váhových systémů jako stanovených výrobků na jednotný evropský trh a o jejich dalším používání ve funkci stanovených měřidel podle národní právní úpravy metrologie platné v ČR. Pozornost bude mimo jiné věnována:

  • základním technickým a legislativním požadavkům pro uvedení nové váhy na trh a do provozu,
  • povinnostem subjektů podílejících se na uvádění stanovených výrobků na trh (výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci, oznámené subjekty) nebo subjektů dotčených jejich používáním (uživatelé, opravci, úřední či kontrolní subjekty),
  • problematice upgrade starších vah s cílem rozlišit, kdy se jedná o „nový výrobek“ a kdy jde jen o „opravu“,
  • správnému způsobu uvádění povinných údajů na vahách (výrobní/typové štítky),
  • principům sestavování vah z tzv. modulů od různých výrobců, 
  • požadavkům na software vah a jeho validaci,
  • povinným průvodním dokumentům ke stanoveným výrobkům,
  • procesům souvisejících s provozováním vah ve funkci stanovených měřidel podle zákona o metrologii (ověřování, přezkušování, opravy), atd.

Cena školení 3900,- pro veřejnost a 2000,- pro členy UVV-ČR (Nejsme plátci DPH)

  • Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení
  • V průběhu školení je zajištěno občerstvení

PŘIHLÁŠENÍ KLIKNĚTE NA ODKAZ: PŘIHLÁŠKA

Prosíme přihlášku vyplňte za každou osobu samostatně, děkujeme za pochopení.!

Po uhrazení poplatku se přihláška stává závaznou a v případě, že se neodstavíte obdržíte materiály ze školení, ale vložné se nevrací.