Zvýšení cen úředního ověření od 1.7.2022

Český metrologický institut je s ohledem na neočekávaný nárůst nákladů na energie, dopravu a další služby nucen přistoupit k mimořádnému zvýšení cen úředního ověření o 8,7%.

S ohledem na dlouhodobé závazky servisních organizací je ČMI ochoten garantovat ceny stávajícího ceníku pro zakázky nasmlouvané do 30.6.2022 s realizací do 31.8.2022.

Nově kalkulovaný ceník ještě na stránkách ČMI nenajdete, ale cenu si snadno spočtete navýšením stávajícího ceníku o 8,7%. Nový ceník bude přepočten a k dispozici cca. do týdne.

Valná hromada UVV-ČR 2022 30.3.2022

Jen pro členy a uchazeče o členství UVV – ČR

Unie výrobců vah České republiky pořádá Valnou hromadu pro členy a zájemce o členství v unii. Valná hromada se bude konat dne 30. března 2022 od 10:00 hod. v Jihlavě, ve Státním veterinárním ústavu Jihlava.

Zde se prosím zaregistrujte:

13.10. Seminář: Metrologie, legislativa a provoz vah

Program

Informace o aktuální platné legislativě v oboru metrologie hmotnosti a o připravovaných změnách. Praktické zkušenosti v legální metrologii, domluvené postupy v oblasti ověřování a správy měřidel.

Na semináři vystoupí:

doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D. Generální ředitel ČMI

RNDr. Pavel Klenovský Odborný ředitel ČMI pro FM

Ing. František Staněk Ph.D. Odborný ředitel ČMI pro LM

Ing. Zbyněk Veselák Ředitel odboru metrologie ÚNMZ

REGISTRACE

Valná hromada UVV-ČR 2020 16.6.2021

Vážení členové UVV-ČR – dovolte nám Vás pozvat na Valnou hromadu UVV za rok 2020.

Valná hromada proběhne osobně ve školicím centru SVÚ Jihlava (viz. místo konání) a zároveň bude možné se připojit na přenos valné hromady prostřednictvím služby Microsoft teams.

Přihláška je k dispozici elektronicky zde: PŘIHLÁŠKA

PROSÍME POTVRĎTE SVOJI ÚČAST FORMOU PŘIHLÁŠKY CO NEJDŘÍVE.

Nový generální ředitel ČMI

(převzato z WEBu www.cmi.cz)

doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D.

Novým generálním ředitelem Českého metrologického institutu se 1. května 2021 stal doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D. Dosavadního odborného ředitele pro fundamentální metrologii a statutárního zástupce do funkce jmenoval místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček poté, co na svoji funkci rezignoval dosavadní dlouholetý generální ředitel RNDr. Pavel Klenovský, který byl nově jmenován do funkce odborného ředitele pro fundamentální metrologii a statutárního zástupce ČMI.

UVV-ČR děkuje tímto za dlouholetou aktivní spolupráci bývalému generálnímu řediteli panu RNDr. Pavlovi Klenovskému.

Přejeme hodně štěstí a úspěchů novému generálnímu řediteli ČMI Doc. RNDr. Jiřímu Tesařovi, Ph.D. a věříme, že se nám podaří udržet naší spolupráci i v budoucnu.

Generálním ředitelem Českého metrologického institutu se stal Jiří Tesař | MPO

Kampaň o světě vážení

Chcete se dozvědět něco více o světě vážení? Zajímá Vás kde se všude můžete s Vážením setkat? Ve spolupráci s naší partnerskou organizací CECIP, jsme pro Vás připravili přehledné informace o smyslu vážení, použití vah a jejich významu pro náš život.

Pokud Vás zajímá více detailů než najdete na webu: Domovská stránka » World With Weighing neváhejte se na nás obrátit. Pokud potřebujete poradit ohledně výběru vah nebo dokonce nakoupit váhy, obraťte se na naše členy, kteří jsou zárukou kvality, solidního jednání a hlavně jsou to odborníci na danou problematiku.

Informace o činnosti

Naše činnost v roce 2021

Činnost UVV-ČR v roce 2021 je nadále ovlivněna situací kolem COVID 19. Přesto i my přizpůsobujeme svojí činnost nové situaci ve které se nachází celá společnost.

 • Monitorujeme pro Vás metrologickou legislativu – tato oblast se dostala nyní na mrtvý bod díky závažnějším legislativním úkolům vlády. Jediným počinem letošního roku je novela zákona o metrologii 505/1990 Sb., která zavedla a upravila nové definice jednotek SI. Příprava nového zákona o metrologii nebo jeho výraznější změna je zatím pozastavena a je a leží na Ministerstvu průmyslu a obchodu.
 • Spolupracujeme s ČMI – podle naší domluvy jsme v kontaktu s vedením ČMI a pravidelně řešíme otázky legální metrologie v oblasti vážení v praxi. Pokud máte k této činnosti nějaké připomínky a podněty dejte nám je prosím vědět. Další jednání s ČMI proběhne v období dubna.
 • Práce s CECIP – jsme aktivními členy organizace CECIP (Evropská organizace výrobců a opravců vah)
  • 1.4.2021 – Webinář k problematice BREXIT (Anglický jazyk)
  • 11.6.2021 – Valná hromada CECIP – WEB konference (Anglický jazyk)
  • CECIP přichází s podporou informací o vážení – informace se postupně objeví na platformě linkedin a na WEBu #worldwithweighing
  • Podílíme se na připomínkování připravovaných dokumentů OIML

ZRUŠENO – COVID 19

Seminář k aktuální situaci metrologie hmotnosti

Nový zákon o metrologii

ZRUŠENO

12 listopadu Jihlava @ 10:30 – 16:00

Unie výrobců vah České republiky ve spolupráci s Úřadem pro normalizaci metrologii a státní zkušebnictví a Českým metrologickým institutem, pořádá odborný seminář k problematice metrologie hmotnosti a chystanému novému zákonu o metrologii.

10:30 – 12:30 proběhne jednání členů UVV-ČR

12:30 – 16:00 proběhne jednání a přednášky zástupců ÚNMZ a ČMI k legislativě v metrologii

V případě, že situace COVID 19 nedovolí vlastní setkání, bude seminář v omezené formě probíhat pomocí technologie MS – Teams na internetu. O aktuální situaci Vás budeme informovat!

Přihlášky a více informací v sekci https://www.uvvcr.cz/?tribe_events=seminar-k-aktualni-situaci-metrologie-hmotnosti