33. valná hromada UVV-ČR

Dne 24. června 2020, proběhla řádná valná hromada Unie výroců vah České republiky

Valná hromada schválila hospodaření v roce 2019 a projednala rozpočet na rok 2020, schválila plán práce pro rok 2020, kde by zásadními úkoly mělo být:

  • Připomínkování a snaha o zlepšení navrhovaného nového zákona o metrologii s cílem zajištění kvalitního výkonu metrologie, vysoké úrovně ochrany spotřebitele a podpory zdravého konkurenčního a rovného prostředí pro podnikání v oblasti metrologie hmotnosti.
  • Rozvoj vzdělávání a osvěty v oblasti rozvoje metrologie hmotnosti.
  • Rozvoj a podpora členské základny.
  • Spolupráce a účast na evropské úrovni v oblasti harmonizace, liberalizace a modernizace metrologie v rámci členství v organizaci CECIP www.cecip.eu.