Valná hromada UVV-ČR 2020 16.6.2021

Vážení členové UVV-ČR – dovolte nám Vás pozvat na Valnou hromadu UVV za rok 2020.

Valná hromada proběhne osobně ve školicím centru SVÚ Jihlava (viz. místo konání) a zároveň bude možné se připojit na přenos valné hromady prostřednictvím služby Microsoft teams.

Přihláška je k dispozici elektronicky zde: PŘIHLÁŠKA

PROSÍME POTVRĎTE SVOJI ÚČAST FORMOU PŘIHLÁŠKY CO NEJDŘÍVE.

Nový generální ředitel ČMI

(převzato z WEBu www.cmi.cz)

doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D.

Novým generálním ředitelem Českého metrologického institutu se 1. května 2021 stal doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D. Dosavadního odborného ředitele pro fundamentální metrologii a statutárního zástupce do funkce jmenoval místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček poté, co na svoji funkci rezignoval dosavadní dlouholetý generální ředitel RNDr. Pavel Klenovský, který byl nově jmenován do funkce odborného ředitele pro fundamentální metrologii a statutárního zástupce ČMI.

UVV-ČR děkuje tímto za dlouholetou aktivní spolupráci bývalému generálnímu řediteli panu RNDr. Pavlovi Klenovskému.

Přejeme hodně štěstí a úspěchů novému generálnímu řediteli ČMI Doc. RNDr. Jiřímu Tesařovi, Ph.D. a věříme, že se nám podaří udržet naší spolupráci i v budoucnu.

Generálním ředitelem Českého metrologického institutu se stal Jiří Tesař | MPO

Kampaň o světě vážení

Chcete se dozvědět něco více o světě vážení? Zajímá Vás kde se všude můžete s Vážením setkat? Ve spolupráci s naší partnerskou organizací CECIP, jsme pro Vás připravili přehledné informace o smyslu vážení, použití vah a jejich významu pro náš život.

Pokud Vás zajímá více detailů než najdete na webu: Domovská stránka » World With Weighing neváhejte se na nás obrátit. Pokud potřebujete poradit ohledně výběru vah nebo dokonce nakoupit váhy, obraťte se na naše členy, kteří jsou zárukou kvality, solidního jednání a hlavně jsou to odborníci na danou problematiku.

Informace o činnosti

Naše činnost v roce 2021

Činnost UVV-ČR v roce 2021 je nadále ovlivněna situací kolem COVID 19. Přesto i my přizpůsobujeme svojí činnost nové situaci ve které se nachází celá společnost.

 • Monitorujeme pro Vás metrologickou legislativu – tato oblast se dostala nyní na mrtvý bod díky závažnějším legislativním úkolům vlády. Jediným počinem letošního roku je novela zákona o metrologii 505/1990 Sb., která zavedla a upravila nové definice jednotek SI. Příprava nového zákona o metrologii nebo jeho výraznější změna je zatím pozastavena a je a leží na Ministerstvu průmyslu a obchodu.
 • Spolupracujeme s ČMI – podle naší domluvy jsme v kontaktu s vedením ČMI a pravidelně řešíme otázky legální metrologie v oblasti vážení v praxi. Pokud máte k této činnosti nějaké připomínky a podněty dejte nám je prosím vědět. Další jednání s ČMI proběhne v období dubna.
 • Práce s CECIP – jsme aktivními členy organizace CECIP (Evropská organizace výrobců a opravců vah)
  • 1.4.2021 – Webinář k problematice BREXIT (Anglický jazyk)
  • 11.6.2021 – Valná hromada CECIP – WEB konference (Anglický jazyk)
  • CECIP přichází s podporou informací o vážení – informace se postupně objeví na platformě linkedin a na WEBu #worldwithweighing
  • Podílíme se na připomínkování připravovaných dokumentů OIML

ZRUŠENO – COVID 19

Seminář k aktuální situaci metrologie hmotnosti

Nový zákon o metrologii

ZRUŠENO

12 listopadu Jihlava @ 10:30 – 16:00

Unie výrobců vah České republiky ve spolupráci s Úřadem pro normalizaci metrologii a státní zkušebnictví a Českým metrologickým institutem, pořádá odborný seminář k problematice metrologie hmotnosti a chystanému novému zákonu o metrologii.

10:30 – 12:30 proběhne jednání členů UVV-ČR

12:30 – 16:00 proběhne jednání a přednášky zástupců ÚNMZ a ČMI k legislativě v metrologii

V případě, že situace COVID 19 nedovolí vlastní setkání, bude seminář v omezené formě probíhat pomocí technologie MS – Teams na internetu. O aktuální situaci Vás budeme informovat!

Přihlášky a více informací v sekci https://www.uvvcr.cz/?tribe_events=seminar-k-aktualni-situaci-metrologie-hmotnosti

Nový zákon o metrologii

Aktuálně informujeme

UVV-ČR vyvolala jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu, kde navrhuje takové úpravy nového zákona, které z našeho pohledu vedou k rozumné optimalizaci zákona s cílem zachování vysoké úrovně ochrany spotřebitele a přiměřené liberalizace požadavků pro opravce a výrobce vah. Vzhledem k tomu, že jednání právě probíhají, nechceme zde uvádět konkrétní návrhy a závěry. Na naše návrhy očekáváme odpověď na konci října 2020. O výsledcích našeho jednání Vás budeme informovat.

Po mnoha pokusech je opět připraven nový zákon o metrologii. Zákon prošel mezirezortním připomínkovým řízením a je nyní na úřadu vlády. Pokud ho vláda schválí a předá do sněmovny, bude následovat jeho projednávání a jeho případné schválení. Původní záměr byl, aby zákon platil od 1.1.2021, ale k tomu pravděpodobně nedojde.

Vybíráme některé plánované změny, které nový návrh zákona přináší pro oblast vážení:

Ruší povinnost registrace pro firmy, které montují a servisují stanovená měřidla. Takže stanovená měřidla Vám bude moci namontovat a servisovat kdokoliv bez ohledu na vzdělání a zkušenosti. Zákon tuto situaci řeší pokutou v případě, že se prokáže, že měřidlo je namontováno chybně. Otázkou je: Kdo Vám nebo spotřebiteli uhradí škody způsobené chybným měřením? (Samozřejmě můžete se soudit.)

Zavádí nový druh registrace, který je tak přísný, jako autorizace. Jen s tím rozdílem, že registrovaná osoba i přes splnění velké řady požadavků a za velkých nákladů stejně nemá důvěru státu, aby mohla měřidla ověřit. Pokud Váš opravce postoupí nákladný proces registrace, budete moci stanovená měřidla používat po určitou dobu, po opravě provedené registrovaným opravcem. Pokud si vyberete opravce bez registrace nebo autorizace (v oblasti vážení autorizace není možná), musíte po opravě počkat až Vám měřidlo ověří autorizovaná osoba. Do té doby nesmíte opravené měřidlo používat k účelu vyžadující ověřené měřidlo.

Zavádí systém zón nadmořské výšky – Jak lidé zabývající se vážením vědí, je přesnost měření závislá na velikosti tíhového zrychlení, které se liší v různých výškách. Proto se chystá rozdělení České republiky do oblastí s tíhovým zrychlením. Pokud přemístíte příslušnou váhu z jedné zóny do druhé pozbude váha, která neumí tuto změnu kompenzovat úředního ověření. Pravda je, že například při vážení velmi drahých surovin, jako je třeba zlato, je odchylka způsobená nadmořskou výškou významná. U potravin, odpadů a levnějších surovin toto opatření může přinést komplikace pro pojízdné prodejny, sběr a vážení odpadu na automobilech a v podobných mobilních aplikací.

Upravuje problematiku hotově baleného zboží. Zde doporučujeme balírnám a distributorům hotově baleného zboží bez označení „e“ věnovat pozornost změnám, které přinese nový zákon.

Situaci kolem zákona o metrologii pro Vás sledujeme a budeme Vás průběžně informovat.

33. valná hromada UVV-ČR

Dne 24. června 2020, proběhla řádná valná hromada Unie výroců vah České republiky

Valná hromada schválila hospodaření v roce 2019 a projednala rozpočet na rok 2020, schválila plán práce pro rok 2020, kde by zásadními úkoly mělo být:

 • Připomínkování a snaha o zlepšení navrhovaného nového zákona o metrologii s cílem zajištění kvalitního výkonu metrologie, vysoké úrovně ochrany spotřebitele a podpory zdravého konkurenčního a rovného prostředí pro podnikání v oblasti metrologie hmotnosti.
 • Rozvoj vzdělávání a osvěty v oblasti rozvoje metrologie hmotnosti.
 • Rozvoj a podpora členské základny.
 • Spolupráce a účast na evropské úrovni v oblasti harmonizace, liberalizace a modernizace metrologie v rámci členství v organizaci CECIP www.cecip.eu.

Nový prezident CECIP zvolen dnes 5.6.2020

Nick Parsons CECIP President

Volba Nicka Parsons znamená, že Urs Widmer odhází, jako prezident CECIP, po šesti letech. Ve svém projevu na dnešním Valném shromáždění Urs Widmer poděkoval členům CECIP za jejich podporu a vyjádřil radost, že CECIP předává do dobrých rukou. „Bylo mi potěšením být prezidentem CECIP v posledních letech. Věřím, že jsme evropský vahařský průmysl dobře reprezentovali díky velké podpoře všech členů CECIPu v různých pracovních skupinách. Jsem přesvědčen, že Nick bude vynikajícím prezidentem CECIPu.“

Nick Parsons ve svém projevu zmínil, že rád funkci prezidenta CECIP přijímá. „Nejprve bych chtěl poděkovat Ursovi za jeho vášeň a odhodlání s jakým pro CECIP pracoval za posledních šest let. Díky jeho vedení byly aktivity CECIPu posunuty na další úroveň. Doufám, že budu pokračovat ve skvělé práci, kterou Urs začal během svého funkčního období včetně nové vize CECIPu pro evropský vahařský průmysl do roku 2030 a budování našich vztahů s různými mezinárodními orgány. Těším se na pokračování mezinárodní spolupráce s členy CECIPu, úřady a našimi partnery. “

UVV – ČR, která se valného shromáždění zúčastnila, gratuluje novému prezidentovi a přeje mu hodně úspěchů v jeho nové roli.

Valná hromada CECIP

Dnes 5.6.2020 probíhá ve virtuálním prostoru Valná hromada Evropské organizace vahařů CECIP

Valná hromada se měla původně konat v Londýně, ale díky situaci s COVID 19 organizace CECIP uspořádala valnou hromadu vzdáleně pomocí webové konference. O aktuálních tématech Vás budeme infomovat.