13.10. Seminář: Metrologie, legislativa a provoz vah

Program

Informace o aktuální platné legislativě v oboru metrologie hmotnosti a o připravovaných změnách. Praktické zkušenosti v legální metrologii, domluvené postupy v oblasti ověřování a správy měřidel.

Na semináři vystoupí:

doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D. Generální ředitel ČMI

RNDr. Pavel Klenovský Odborný ředitel ČMI pro FM

Ing. František Staněk Ph.D. Odborný ředitel ČMI pro LM

Ing. Zbyněk Veselák Ředitel odboru metrologie ÚNMZ

REGISTRACE