Aktuality

 • Zvýšení cen úředního ověření od 1.7.2022

  Český metrologický institut je s ohledem na neočekávaný nárůst nákladů na energie, dopravu a další služby nucen přistoupit k mimořádnému zvýšení cen úředního ověření o 8,7%.

  S ohledem na dlouhodobé závazky servisních organizací je ČMI ochoten garantovat ceny stávajícího ceníku pro zakázky nasmlouvané do 30.6.2022 s realizací do 31.8.2022.

  Nově kalkulovaný ceník ještě na stránkách ČMI nenajdete, ale cenu si snadno spočtete navýšením stávajícího ceníku o 8,7%. Nový ceník bude přepočten a k dispozici cca. do týdne.

 • Valná hromada UVV-ČR 2022 30.3.2022

  Jen pro členy a uchazeče o členství UVV – ČR

  Unie výrobců vah České republiky pořádá Valnou hromadu pro členy a zájemce o členství v unii. Valná hromada se bude konat dne 30. března 2022 od 10:00 hod. v Jihlavě, ve Státním veterinárním ústavu Jihlava.

  Zde se prosím zaregistrujte:

 • (bez názvu)