Aktuality

 • 13.10. Seminář: Metrologie, legislativa a provoz vah

  Program

  Informace o aktuální platné legislativě v oboru metrologie hmotnosti a o připravovaných změnách. Praktické zkušenosti v legální metrologii, domluvené postupy v oblasti ověřování a správy měřidel.

  Na semináři vystoupí:

  doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D. Generální ředitel ČMI

  RNDr. Pavel Klenovský Odborný ředitel ČMI pro FM

  Ing. František Staněk Ph.D. Odborný ředitel ČMI pro LM

  Ing. Zbyněk Veselák Ředitel odboru metrologie ÚNMZ

  REGISTRACE

 • Valná hromada UVV-ČR 2020 16.6.2021

  Vážení členové UVV-ČR – dovolte nám Vás pozvat na Valnou hromadu UVV za rok 2020.

  Valná hromada proběhne osobně ve školicím centru SVÚ Jihlava (viz. místo konání) a zároveň bude možné se připojit na přenos valné hromady prostřednictvím služby Microsoft teams.

  Přihláška je k dispozici elektronicky zde: PŘIHLÁŠKA

  PROSÍME POTVRĎTE SVOJI ÚČAST FORMOU PŘIHLÁŠKY CO NEJDŘÍVE.

 • Nový generální ředitel ČMI

  (převzato z WEBu www.cmi.cz)

  doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D.

  Novým generálním ředitelem Českého metrologického institutu se 1. května 2021 stal doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D. Dosavadního odborného ředitele pro fundamentální metrologii a statutárního zástupce do funkce jmenoval místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček poté, co na svoji funkci rezignoval dosavadní dlouholetý generální ředitel RNDr. Pavel Klenovský, který byl nově jmenován do funkce odborného ředitele pro fundamentální metrologii a statutárního zástupce ČMI.

  UVV-ČR děkuje tímto za dlouholetou aktivní spolupráci bývalému generálnímu řediteli panu RNDr. Pavlovi Klenovskému.

  Přejeme hodně štěstí a úspěchů novému generálnímu řediteli ČMI Doc. RNDr. Jiřímu Tesařovi, Ph.D. a věříme, že se nám podaří udržet naší spolupráci i v budoucnu.

  Generálním ředitelem Českého metrologického institutu se stal Jiří Tesař | MPO