Aktuality

Pro rok 2024 byla zatím vypsána 2 školení. Registrujte se pomocí odkazu nebo na stránce „Akce“:


Unie výrobců vah České republiky se po mnoha letech rozhodla zmodernizovat svůj tradiční design a provedla nový facelift původního loga. Součástí nového loga je stále pavéza, která symbolizuje odhodlání členů tvrdě a poctivě pracovat a rozvíjet obor metrologie hmotnosti. Písmena loga kopírují název unie a rovnoramenná váha symbolizuje tradici v oboru vážení. Červený břit, který podpírá rameno váhy potom ukazuje na aktivitu a aktivní život celé organizace a jejich členů.

Vážení příznivci vážení dovolte nám Vám popřát klidné a veselé svátky a krásný nový rok 2024. V roce 2023 se nám podařilo zorganizovat metrologický seminář i školení pro uvádění výrobků na trh, váhy s neautomatickou činností pro techniky. Zúčastnili jsme se světové konference o vážení v Hamburku odkud jsem pro naše členy přivezli řadu zajímavých přednášek a informací.

Kromě toho jsme vedli řadu jednání s ČMI, kde výsledkem je nový ceník pro rok 2024, který je optimalizovaný a vyvážený podle dojezdových vzdáleností a různých druhů vah. Aktuální verzi naleznete na WEBu ČMI https://www.cmi.cz/cenik

Těšíme se na další úspěšnou spolupráci v roce 2024.

Metrologický seminář 10.10. 2023 (jen pro členy)

Vážení členové, dovolte nám vás pozvat na tradiční metrologický seminář, pořádaný ve spolupráci s ÚNMZ a ČMI. Na semináři se dozvíte aktuality z metrologické legislativy, z dozoru nad trhem, informace o spolupráci s ČMI a mnoho dalšího. Seminář je zdarma.


36. řádná valná hromada UVV-ČR (jen pro členy)

18.05.2023 SVÚ Jihlava 9:30 -13:00

Podrobné informace a přihláška zde: https://www.uvvcr.cz/event/36-radna-valna-hromada-uvv-cr/


Hamburg 24. – 26. duben 2023

Poprvé v historii vážení se uskuteční celosvětová konference věnovaná této problematice. Konference se koná v Hamburgu v hotelu Hafen. Program je nabitý novinkami z vahařského průmyslu a technologií, informacemi z vědecké, legální a aplikované metrologie. Konferenci podporují světové značky v oboru a přední metrologické instituce.

Z našich osobností na konferenci vystoupí: RNDr. Pavel Klenovský, odborný ředitel pro fundamentální metrologii ČMI a prezident organizace WELMEC.

Vzhledem k tomu, že jde o první ročník a zakladatelem je naše asociace CECIP, kde UVV-ČR je aktivním členem, konference se koná v Evropě. Je to příležitost pro naše firmy se konference zúčastnit za poplatek pro členy a s relativně dobrou dostupností. Další ročníky budou organizovány na dalších kontinentech.

Pro otázky a pomoc s registrací kontaktujete naši asociaci: info@uvvcr.czJe mou smutnou povinností Vám touto cestou oznámit, že dne 29.01. 2023 ve věku nedožitých 69 let, zemřel náš kolega

pan Jiří Janoušek

spolumajitel a zakladatel firmy VÁHY – JAS, s.r.o. a místopředseda UVV-ČR. Pan Janoušek byl aktivním členem naší organizace a podílel se na činnosti výboru, kde se zasazoval o aktivní účast UVV-ČR v legislativním procesu a významně přispěl k současnému stavu a postavení našeho spolku.

Dovolte mi jménem celé UVV-ČR vyjádřit soustrast rodině a jeho nejbližším.

Daniel Šťastný, předseda UVV-ČR.


1. Mezinárodní vahařská konference

Hamburg 24. – 26. duben 2023

Poprvé v historii vážení se uskuteční celosvětová konference věnovaná této problematice. Konference se koná v Hamburgu v hotelu Hafen. Program je nabitý novinkami z vahařského průmyslu a technologií, informacemi z vědecké, legální a aplikované metrologie. Konferenci podporují světové značky v oboru a přední metrologické instituce.

ŠKOLENÍ Metrologie vah pro techniky 19.1.2023

Cílem školení je naučit technické pracovníky, jak přistupovat k vahám z pohledu metrologické legislativy a požadavků zákazníků.Účastníci se naučí zařadit váhu mezi stanovená nebo pracovní měřidla, provést základní zkoušky těchto vah, posoudit vhodnost jejich použití pro daný účel a vyhodnotit výsledky zkoušek. Dále budou znát i formální požadavky, které váha musí splnit, aby mohla být řádně nainstalována a uvedena na trh v ČR. Školení bude zaměřeno především na běžné váhy s neautomatickou činností, ostatní aplikace budou zmíněny přehledově.

Obsah školení:

 • metrologické požadavky na váhy s automatickou a neautomatickou činností,
 • základní pojmy a názvosloví,
 • váhy používané ve funkci stanovených nebo pracovních měřidel,
 • váhy v systémech řízení kvality,
 • zkoušky vah a jejich provádění,
 • chyby vah a jejich vyhodnocení,
 • nejistota měření (základní principy),
 • ověřování vah s neautomatickou činností,
 • kalibrace vah s neautomatickou činností,
 • tolerance a jejich vyhodnocení,
 • značení vah používaných ve funkci pracovních nebo stanovených měřidel

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení.

Občerstvení v průběhu školení je zajištěno. 

Cena školení je pro členy UVV-ČR 2900 Kč/osoba a pro nečleny 4490 Kč/osoba (nejsme plátci DPH).

Ve dnech 10. – 11. 11. 2022 úspěšně proběhly akce:

Školení pro uvádění výrobků na trh

Tradiční seminář UVV-ČR

Akcí se zúčastnili přední představitelé ÚNMZ a ČMI a řada našich členů. Akce byly hodnoceny, jako velmi zdařilé a věříme, že přispějí ke zvyšování úrovně metrologie v oblasti hmotnosti v ČR. Všem přednášejícím děkujeme za zajímavé a kvalitní přednášky.