ŠKOLENÍ Uvádění výrobků na trh 10.11.2022

Školení je pořádáno ve spolupráci UVV ČR a Českého metrologického institutu

CE

Cílem je poskytnout účastníkům školení komplexní informace o problematice uvádění vah a váhových systémů jako stanovených výrobků na jednotný evropský trh a o jejich dalším používání ve funkci stanovených měřidel podle národní právní úpravy metrologie platné v ČR. Pozornost bude mimo jiné věnována:

 • základním technickým a legislativním požadavkům pro uvedení nové váhy na trh a do provozu,
 • povinnostem subjektů podílejících se na uvádění stanovených výrobků na trh (výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci, oznámené subjekty) nebo subjektů dotčených jejich používáním (uživatelé, opravci, úřední či kontrolní subjekty),
 • problematice upgrade starších vah s cílem rozlišit, kdy se jedná o „nový výrobek“ a kdy jde jen o „opravu“,
 • správnému způsobu uvádění povinných údajů na vahách (výrobní/typové štítky),
 • principům sestavování vah z tzv. modulů od různých výrobců, 
 • požadavkům na software vah a jeho validaci,
 • povinným průvodním dokumentům ke stanoveným výrobkům,
 • procesům souvisejících s provozováním vah ve funkci stanovených měřidel podle zákona o metrologii (ověřování, přezkušování, opravy), atd.

Cena školení 3900,- pro veřejnost a 2000,- pro členy UVV-ČR (Nejsme plátci DPH)

 • Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení
 • V průběhu školení je zajištěno občerstvení

PŘIHLÁŠENÍ KLIKNĚTE NA ODKAZ: PŘIHLÁŠKA

Prosíme přihlášku vyplňte za každou osobu samostatně, děkujeme za pochopení.!

Po uhrazení poplatku se přihláška stává závaznou a v případě, že se neodstavíte obdržíte materiály ze školení, ale vložné se nevrací.

Dovoz a uvádění výrobků na český trh

Odborné školení určené, jak pro prodejce a dovozce vah, tak pro jejich uživatele. Na školení se dozvíte:

 • Legislativní požadavky pro dovoz a uvádění výrobků na trh.
 • Jak správně označovat váhy.
 • Po větší opravě, kdy váha bude požadována za nový výrobek.
 • Co musí splnit výrobce váhy, odpovědný zástupce, distributor.
 • Kdo a kdy musí vystavit prohlášení o shodě.
 • Kromě vážení, jaké další požadavky musí váhy splňovat.

Všichni účastníci obdrží certifikát o absolvování.

Cena školení je 2 900 Kč/osoba pro členy UVV-ČR, pro nečleny 3 900 Kč/osoba. (Nejsme plátci DPH)

REGISTRACE

Po registraci na školení obdržíte fakturu, která je splatná před začátkem školení.

37. Řádná valná hromada UVV-ČR

Program:

 1. Zahájení, usnášení schopnost, doplnění programu
 2. Zpráva o činnosti 2023
 3. Zpráva o hospodaření, vyjádření kontrolní komise
 4. Plánovaná a probíhající činnost v roce 2024
  • Školení
  • Konference vážení
  • Valná hromada CECIP
  • Úkol rozvoje metrologie
 5. Návrh rozpočtu pro rok 2024
 6. Členské příspěvky
 7. Volby do výboru UVV-ČR
 8. Závěr

REGISTRACE

Technické školení na váhy s automatickou činností (AWI)

Cílem školení je naučit technické pracovníky, jak přistupovat k vahám z pohledu metrologické legislativy a požadavků zákazníků. Účastníci se naučí zařadit váhu mezi stanovená nebo pracovní měřidla, provést základní zkoušky těchto vah, posoudit vhodnost jejich použití pro daný účel a vyhodnotit výsledky zkoušek. Dále budou znát i formální požadavky, které váha musí splnit, aby mohla být řádně nainstalována a uvedena na trh v ČR. Školení bude zaměřeno především na běžné váhy s automatickou činností, ostatní aplikace budou zmíněny přehledově.

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení.

Občerstvení v průběhu školení je zajištěno.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení

V průběhu školení je zajištěno občerstvení

Prosíme přihlášku vyplňte za každou osobu samostatně, děkujeme za pochopení.!

Cena školení je pro členy UVV-ČR 3900 Kč/osoba a pro nečleny 5490 Kč/osoba (nejsme plátci DPH).

Pro registraci klikněte zde:

Obsah školení:

 • metrologické požadavky na váhy s automatickou  činností,
 • základní pojmy a názvosloví,
 • váhy používané ve funkci stanovených nebo pracovních měřidel,
 • váhy v systémech řízení kvality,
 • zkoušky vah a jejich provádění,
 • chyby vah a jejich vyhodnocení,
 • nejistota měření (jen základní principy),
 • ověřování vah s automatickou činností,
 • kalibrace vah s automatickou činností, (kontrolní váhy)
 • tolerance a jejich vyhodnocení,
 • značení vah používaných ve funkci pracovních nebo stanovených měřidel.

Prosíme přihlášku vyplňte za každou osobu samostatně, děkujeme za pochopení.!

Pro registraci klikněte zde: REGISTRACE

Technické školení na váhy s neautomatickou činností (NAWI)

Cílem školení je naučit technické pracovníky, jak přistupovat k vahám z pohledu metrologické legislativy a požadavků zákazníků. Účastníci se naučí zařadit váhu mezi stanovená nebo pracovní měřidla, provést základní zkoušky těchto vah, posoudit vhodnost jejich použití pro daný účel a vyhodnotit výsledky zkoušek. Dále budou znát i formální požadavky, které váha musí splnit, aby mohla být řádně nainstalována a uvedena na trh v ČR. Školení bude zaměřeno především na běžné váhy s neautomatickou činností, ostatní aplikace budou zmíněny přehledově.

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení.

Občerstvení v průběhu školení je zajištěno.

 

 

Cena školení je pro členy UVV-ČR 3900 Kč/osoba a pro nečleny 5490 Kč/osoba (nejsme plátci DPH).

Účastník, který se současně přihlásí na obě školení NAWI a AWI 27.02.24 a 28.02.2024 obdrží slevu 30%.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení

V průběhu školení je zajištěno občerstvení

Prosíme přihlášku vyplňte za každou osobu samostatně, děkujeme za pochopení.!

Pro registraci klikněte zde:

Obsah školení:

 • metrologické požadavky na váhy s automatickou a neautomatickou činností,
 • základní pojmy a názvosloví,
 • váhy používané ve funkci stanovených nebo pracovních měřidel,
 • váhy v systémech řízení kvality,
 • zkoušky vah a jejich provádění,
 • chyby vah a jejich vyhodnocení,
 • nejistota měření (jen základní principy),
 • ověřování vah s neautomatickou činností,
 • kalibrace vah s neautomatickou činností,
 • tolerance a jejich vyhodnocení,
 • značení vah používaných ve funkci pracovních nebo stanovených měřidel.

Prosíme přihlášku vyplňte za každou osobu samostatně, děkujeme za pochopení.!

Pro registraci klikněte zde: REGISTRACE

Metrologický seminář

Metrologický seminář UVV – ČR konaný ve spolupráci s ÚNMZ a ČMI. 

Dovolujeme si Vás pozvat na nás tradiční seminář pořádaný ve spolupráci s ÚNMZ a ČMI na aktuální témata metrologické legislativy,  činnost v oblasti vážení a UVV.

     • Aktuální informace z legislativy metrologie
     • Informace o činnosti ČMI v oblasti metrologie hmotnosti a dozoru nad trhem
     • Informace o ceníku ČMI na rok 2024
     • Zpráva o činnosti UVV-ČR
     • Informace o chystané konferenci o vážení VH CECIP v roce 2024 v Praze
     • Informace o činnosti v rámci CECIP
     • Informace z primární metrologie hmotnosti
     • Dotazy a připomínky

Výbor UVV-ČR

Přihlášení

ŠKOLENÍ Metrologie vah pro techniky 19.1.2023

Cílem školení je naučit technické pracovníky, jak přistupovat k vahám z pohledu metrologické legislativy a požadavků zákazníků. Účastníci se naučí zařadit váhu mezi stanovená nebo pracovní měřidla, provést základní zkoušky těchto vah, posoudit vhodnost jejich použití pro daný účel a vyhodnotit výsledky zkoušek. Dále budou znát i formální požadavky, které váha musí splnit, aby mohla být řádně nainstalována a uvedena na trh v ČR. Školení bude zaměřeno především na běžné váhy s neautomatickou činností, ostatní aplikace budou zmíněny přehledově.

Obsah školení:

 • metrologické požadavky na váhy s automatickou a neautomatickou činností,
 • základní pojmy a názvosloví,
 • váhy používané ve funkci stanovených nebo pracovních měřidel,
 • váhy v systémech řízení kvality,
 • zkoušky vah a jejich provádění,
 • chyby vah a jejich vyhodnocení,
 • nejistota měření (základní principy),
 • ověřování vah s neautomatickou činností,
 • kalibrace vah s neautomatickou činností,
 • tolerance a jejich vyhodnocení,
 • značení vah používaných ve funkci pracovních nebo stanovených měřidel.

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení.

Občerstvení v průběhu školení je zajištěno. 

Cena školení je pro členy UVV-ČR 2900 Kč/osoba a pro nečleny 4490 Kč/osoba (nejsme plátci DPH).

Odborný seminář UVV-ČR, ÚNMZ a ČMI 11.11.2022

Všechny naše členy srdečně zveme na již tradiční odborný seminář pořádaný ve spolupráci s ÚNMZ a ČMI.

Tato akce je primárně určena pro členy UVV-ČR, v případě zájmu z řad nečlenů prosím kontaktujte sekretariát UVV-ČR. Jedná se o již tradiční odborný seminář pořádaný ve spolupráci s ÚNMZ a ČMI. Obsah semináře je mimo jiné zaměřen na:

 • odborné informace a novinky z legislativy týkající se metrologie a hmotnosti,
 • informace o systémovém zabezpečení procesů a činností v legální metrologii hmotnosti (posuzování shody, ověřování, přezkušování, státní metrologický dozor, činnost registrovaných subjektů, spolupráce s kontrolními orgány), 
 • zhodnocení vzájemné spolupráce UVV ČR a ČMI.

Přednášející

 • Ing. Zbyněk Veselák – ředitel odboru metrologie ÚNMZ
 • doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D. – generální ředitel ČMI
 • Ing. František Staněk Ph.D. – odborný ředitel pro legální metrologii ČMI

Seminář je pro členy UVV-ČR zdarma, pokud by měl zájem se zúčastnit někdo z nečlenů, účastnický poplatek je 1500 Kč. (Nejsme plátci DPH). Po uhrazení poplatku se přihláška stává závaznou a v případě, že se neodstavíte, obdržíte materiály ze školení, ale vložné se nevrací.

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení.

Občerstvení v průběhu školení je zajištěno. 

Seminář je pro členy UVV-ČR zdarma, ale pro účast je nutné se zaregistrovat zde: REGISTRACE

Zvýšení cen úředního ověření od 1.7.2022

Český metrologický institut je s ohledem na neočekávaný nárůst nákladů na energie, dopravu a další služby nucen přistoupit k mimořádnému zvýšení cen úředního ověření o 8,7%.

S ohledem na dlouhodobé závazky servisních organizací je ČMI ochoten garantovat ceny stávajícího ceníku pro zakázky nasmlouvané do 30.6.2022 s realizací do 31.8.2022.

Nově kalkulovaný ceník ještě na stránkách ČMI nenajdete, ale cenu si snadno spočtete navýšením stávajícího ceníku o 8,7%. Nový ceník bude přepočten a k dispozici cca. do týdne.

Valná hromada UVV-ČR 2022 30.3.2022

Jen pro členy a uchazeče o členství UVV – ČR

Unie výrobců vah České republiky pořádá Valnou hromadu pro členy a zájemce o členství v unii. Valná hromada se bude konat dne 30. března 2022 od 10:00 hod. v Jihlavě, ve Státním veterinárním ústavu Jihlava.

Zde se prosím zaregistrujte: