Kontakty

Sídlo společnosti:

Unie výrobců vah České republiky
Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8
Spisová značka: L 58605 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 63839300
Výpis z rejstříku: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=858754&typ=PLATNY

Osobní návštěva v sídle unie je možná po předchozí dohodě.

Orgány unie:

Výbor unie:

Předseda: Daniel Šťastný email: predseda@uvvcr.cz

místopředseda: Matěj Hraška

místopředseda: Martin Kuldan

místopředseda: Jakub Charvát

Sekretář výboru

Alena Špádová email: sekretar@uvvcr.cz

Kontrolní komise

Josef Polák, Vít Lövy