O nás

Jsme zájmové sdružení firem zabývajících se výrobou, servisem a prodejem váhových systémů a metrologií hmotnosti.

Jaké je naše základní poslání?

Posláním Unie je vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj vahařského výrobního průmyslu v českých zemích jak z hlediska technického, tak administrativního a hájit společné zájmy jeho členů, zejména zastupováním členů při jednání se státními orgány a poskytování konzultací, vydávání stanovisek (názorů) a výkladů v oblasti metrologie – zejména pak metrologie hmotnosti. 

Co UVV ČR Vlastně dělá?

 • prosazuje, hájí a reprezentuje zájmy svých členů v tuzemsku i v zahraničí
 • organizuje a udržuje styky s ostatními tuzemskými i zahraničními výrobci vah a vážicích zařízení a organizacemi s obdobným posláním jako má Unie, zejména s Evropskou organizací výrobců vah CECIP.
 • spolupracuje se státními orgány působícími v oblasti metrologie a v jiných oblastech, dotýkajících se zájmů členstva a při jednání s nimi hájí společné zájmy členů
 • prosazuje používání metod vážení a vážicích technologií nejvyšších kvalit a spolupracuje s příslušnými státními orgány při tvorbě legislativních předpisů, aby tyto předpisy braly v úvahu současný i budoucí technologický rozvoj
 • spolupracuje s příslušnými státními orgány při tvorbě legislativních předpisů, aby bylo represivně postihováno neplnění minimálních požadavků veřejného zájmu, aby však přitom nebyl omezován rozvoj technologií vážení
 • podporuje jednotný mezinárodní systém výkladu a užívání předpisů, metod a postupů a zjednodušování formalit pro získání typového schválení a pro cejchování
 • připravuje pracovní programy v oblasti technické, ekonomické, obchodní aj., pořádá odborné přednášky a semináře.

Jak to všechno děláme?

 • Základním principem je spolupráce! Občas musíme i hlasovat, ale vždy hledáme cestu k domluvě mezi všemi členy a hledáme přijatelné řešení pro všechny.
 • Děláme řadu chyb, ale učíme se z nich a snažíme se naše chyby neopakovat.
 • Naším principem je spolupráce a ne konfrontace. Hledáme společná řešení.
 • Dbáme na vysokou kvalitu – děláme věci jak nejlépe umíme!
 • Hájíme zájmy výrobců a opravců, ale vždy s respektem ke koncovému zákazníkovi a spotřebiteli. Chceme, aby vážení bylo dostatečně přesné a odpovídalo dané aplikaci a způsobu použití.
 • Dodržujeme zákony a předpisy – naši členové se zavazují respektovat platnou legislativu a předpisy. Na druhé straně se snažíme minimalizovat překážky volného obchodu, hledat prostor pro inovace, srozumitelnost a jednoduchost předpisů, to vždy s respektem a ohledem na přesnost a kvalitu měření v praxi.

Zajímá Vás to co tu píšeme a chcete být toho součástí – přijďte mezi nás!

Mám zájem o spolupráci!