Odborný seminář UVV-ČR, ÚNMZ a ČMI 11.11.2022

Všechny naše členy srdečně zveme na již tradiční odborný seminář pořádaný ve spolupráci s ÚNMZ a ČMI.

Tato akce je primárně určena pro členy UVV-ČR, v případě zájmu z řad nečlenů prosím kontaktujte sekretariát UVV-ČR. Jedná se o již tradiční odborný seminář pořádaný ve spolupráci s ÚNMZ a ČMI. Obsah semináře je mimo jiné zaměřen na:

  • odborné informace a novinky z legislativy týkající se metrologie a hmotnosti,
  • informace o systémovém zabezpečení procesů a činností v legální metrologii hmotnosti (posuzování shody, ověřování, přezkušování, státní metrologický dozor, činnost registrovaných subjektů, spolupráce s kontrolními orgány), 
  • zhodnocení vzájemné spolupráce UVV ČR a ČMI.

Přednášející

  • Ing. Zbyněk Veselák – ředitel odboru metrologie ÚNMZ
  • doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D. – generální ředitel ČMI
  • Ing. František Staněk Ph.D. – odborný ředitel pro legální metrologii ČMI

Seminář je pro členy UVV-ČR zdarma, pokud by měl zájem se zúčastnit někdo z nečlenů, účastnický poplatek je 1500 Kč. (Nejsme plátci DPH). Po uhrazení poplatku se přihláška stává závaznou a v případě, že se neodstavíte, obdržíte materiály ze školení, ale vložné se nevrací.

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení.

Občerstvení v průběhu školení je zajištěno. 

Seminář je pro členy UVV-ČR zdarma, ale pro účast je nutné se zaregistrovat zde: REGISTRACE