Poslední Akce

Dovoz a uvádění výrobků na český trh

Odborné školení určené, jak pro prodejce a dovozce vah, tak pro jejich uživatele. Na školení se dozvíte: Legislativní požadavky pro dovoz a uvádění výrobků na trh. Jak správně označovat váhy. Po větší opravě, kdy váha bude požadována za nový výrobek. Co musí splnit výrobce váhy, odpovědný zástupce, distributor. Kdo a kdy musí vystavit prohlášení o ... Číst dál

37. Řádná valná hromada UVV-ČR

SVU Jihlava Rantířovská 93/20, Jihlava

Program: Zahájení, usnášení schopnost, doplnění programu Zpráva o činnosti 2023 Zpráva o hospodaření, vyjádření kontrolní komise Plánovaná a probíhající činnost v roce 2024 Školení Konference vážení Valná hromada CECIP Úkol rozvoje metrologie Návrh rozpočtu pro rok 2024 Členské příspěvky Volby do výboru UVV-ČR Závěr REGISTRACE

Technické školení na váhy s automatickou činností (AWI)

SVU Jihlava Rantířovská 93/20, Jihlava

Cílem školení je naučit technické pracovníky, jak přistupovat k vahám z pohledu metrologické legislativy a požadavků zákazníků. Účastníci se naučí zařadit váhu mezi stanovená nebo pracovní měřidla, provést základní zkoušky těchto vah, posoudit vhodnost jejich použití pro daný účel a vyhodnotit výsledky zkoušek. Dále budou znát i formální požadavky, které váha musí splnit, aby mohla ... Číst dál