Nový zákon o metrologii

Aktuálně informujeme

UVV-ČR vyvolala jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu, kde navrhuje takové úpravy nového zákona, které z našeho pohledu vedou k rozumné optimalizaci zákona s cílem zachování vysoké úrovně ochrany spotřebitele a přiměřené liberalizace požadavků pro opravce a výrobce vah. Vzhledem k tomu, že jednání právě probíhají, nechceme zde uvádět konkrétní návrhy a závěry. Na naše návrhy očekáváme odpověď na konci října 2020. O výsledcích našeho jednání Vás budeme informovat.

Po mnoha pokusech je opět připraven nový zákon o metrologii. Zákon prošel mezirezortním připomínkovým řízením a je nyní na úřadu vlády. Pokud ho vláda schválí a předá do sněmovny, bude následovat jeho projednávání a jeho případné schválení. Původní záměr byl, aby zákon platil od 1.1.2021, ale k tomu pravděpodobně nedojde.

Vybíráme některé plánované změny, které nový návrh zákona přináší pro oblast vážení:

Ruší povinnost registrace pro firmy, které montují a servisují stanovená měřidla. Takže stanovená měřidla Vám bude moci namontovat a servisovat kdokoliv bez ohledu na vzdělání a zkušenosti. Zákon tuto situaci řeší pokutou v případě, že se prokáže, že měřidlo je namontováno chybně. Otázkou je: Kdo Vám nebo spotřebiteli uhradí škody způsobené chybným měřením? (Samozřejmě můžete se soudit.)

Zavádí nový druh registrace, který je tak přísný, jako autorizace. Jen s tím rozdílem, že registrovaná osoba i přes splnění velké řady požadavků a za velkých nákladů stejně nemá důvěru státu, aby mohla měřidla ověřit. Pokud Váš opravce postoupí nákladný proces registrace, budete moci stanovená měřidla používat po určitou dobu, po opravě provedené registrovaným opravcem. Pokud si vyberete opravce bez registrace nebo autorizace (v oblasti vážení autorizace není možná), musíte po opravě počkat až Vám měřidlo ověří autorizovaná osoba. Do té doby nesmíte opravené měřidlo používat k účelu vyžadující ověřené měřidlo.

Zavádí systém zón nadmořské výšky – Jak lidé zabývající se vážením vědí, je přesnost měření závislá na velikosti tíhového zrychlení, které se liší v různých výškách. Proto se chystá rozdělení České republiky do oblastí s tíhovým zrychlením. Pokud přemístíte příslušnou váhu z jedné zóny do druhé pozbude váha, která neumí tuto změnu kompenzovat úředního ověření. Pravda je, že například při vážení velmi drahých surovin, jako je třeba zlato, je odchylka způsobená nadmořskou výškou významná. U potravin, odpadů a levnějších surovin toto opatření může přinést komplikace pro pojízdné prodejny, sběr a vážení odpadu na automobilech a v podobných mobilních aplikací.

Upravuje problematiku hotově baleného zboží. Zde doporučujeme balírnám a distributorům hotově baleného zboží bez označení „e“ věnovat pozornost změnám, které přinese nový zákon.

Situaci kolem zákona o metrologii pro Vás sledujeme a budeme Vás průběžně informovat.